Gemeente Utrecht: groene ambities of geldwolf in mobiliteit?

De gemeente Utrecht zegt groener te willen zijn en zet daarvoor verschillende maatregelen in, zoals het invoeren van betaald parkeren in de hele stad en het promoten van elektrisch rijden. Maar hoe groen is de stad werkelijk als de prijzen voor het opladen van elektrische auto’s de pan uit rijzen?

Uit analyses van vergelijkingssite Pricewise blijkt dat de tarieven voor het opladen van elektrische auto’s in de gemeente Utrecht veel hoger liggen dan in de andere grote steden van Nederland. Met een tarief van 0,79 euro per kWh voor AC-laden is Utrecht maar liefst 250% duurder dan Den Haag en Rotterdam, waar het tarief respectievelijk 0,33 euro en 0,31 euro per kWh is. Het verschil is zo groot dat het goedkoper kan zijn om naar Rotterdam te rijden om daar de auto op te laden.

Dit hoge tarief is zorgwekkend en staat haaks op het beleid van de gemeente om groener te zijn. Elektrisch rijden zou juist gestimuleerd moeten worden om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar met deze hoge laadprijzen wordt het voor veel mensen niet aantrekkelijk om over te stappen op een elektrische auto.

Het is niet alleen op het gebied van elektrisch rijden dat de gemeente Utrecht te wensen overlaat op het gebied van mobiliteit. Zo zijn er al jaren problemen met het openbaar vervoer in de stad en is het fietsnetwerk niet altijd even veilig. Ook de invoering van betaald parkeren in de hele stad zorgt voor onvrede onder de inwoners.

Als de gemeente echt groener wil zijn, moeten er concrete acties worden ondernomen. Het verlagen van de tarieven voor het opladen van elektrische auto’s is een goede eerste stap, maar er is meer nodig. Denk aan het verbeteren van het (zelfrijdend) openbaar vervoer, het veiliger maken van het fietsnetwerk en het stimuleren van alternatieve vormen van mobiliteit zoals deelauto’s en deelfietsen.

Alleen op die manier kan Utrecht echt groener worden en kunnen we de CO2-uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Het is hoog tijd dat de gemeente serieus werk gaat maken van haar groene ambities en ervoor zorgt dat duurzame mobiliteit voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *