Gemeente Amersfoort geïnfecteerd met Utrecht’s wanbeleid

Het lijkt erop dat het wanbeleid van de gemeente Utrecht nu ook zijn weg naar Amersfoort heeft gevonden. Het stadsbestuur van Amersfoort presenteert namelijk plannen om betaald parkeren in bijna de hele stad in te voeren. Dit terwijl veel mensen juist naar Amersfoort zijn verhuisd om de parkeerdruk in Utrecht te vermijden en om mobieler te zijn met één of meerdere auto’s.

We begrijpen dat de gemeente Amersfoort zoekt naar manieren om de stad schoner, gezonder, leefbaarder en duurzamer te maken. Maar het gefaseerd invoeren van betaald parkeren in bijna de hele stad lijkt niet de juiste oplossing. In plaats daarvan moeten er meer mobiliteitsopties en alternatieven worden aangeboden om de druk op het parkeren te verlichten, moeten de elektrische auto’s gestimuleerd worden en moet er bij nieuwbouw rekening gehouden worden met het eerst plaatsen van ondergrondse parkeergarages.

Het is tijd dat de gemeente Utrecht en andere steden de mobiliteit en parkeerproblemen serieus nemen en op zoek gaan naar betere oplossingen dan simpelweg het invoeren van betaald parkeren. Laten we samenwerken om een stad te creëren waarin mobiliteit en toegankelijkheid voor iedereen mogelijk zijn, zonder dat we steeds weer tegen dezelfde problemen aanlopen.

Laten we niet toestaan dat het wanbeleid van de gemeente Utrecht zich verspreidt naar andere steden en laten we in plaats daarvan samenwerken om een ​​mobiliteitsvriendelijke toekomst te creëren.

Het is positief dat Amersfoort in ieder geval praktische oplossingen overweegt om de parkeeroverlast aan te pakken. Het collectieve parkeerterrein en het parkeren bij het werk zijn innovatieve oplossingen die wellicht kunnen werken. Ook het gratis OV voor 65-plussers kan bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk. Het is goed om te zien dat de gemeente Amersfoort op zoek is naar oplossingen voor dit probleem, iets waar de gemeente Utrecht nog wat van kan leren. In plaats van simpelweg betaald parkeren in te voeren, zou de gemeente Utrecht ook moeten kijken naar alternatieven en samenwerken met andere partijen om praktische oplossingen te vinden voor de mobiliteitsproblemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *