Betaald parkeren in Transwijk kan Kanaleneiland benadelen

Vanaf 1 mei 2024 zal betaald parkeren worden ingevoerd in de wijk Transwijk als onderdeel van een strategie om parkeeroverlast in de aangrenzende Merwedekanaalzone te beperken. Deze maatregel, die bedoeld is om de stad bereikbaar te houden en ruimte vrij te maken voor groen en recreatie, kan echter ongewenste gevolgen hebben voor de nabijgelegen wijk Kanaleneiland door het zogenaamde waterbedeffect.

Het waterbedeffect treedt op wanneer maatregelen in één gebied de problemen verschuiven naar omliggende gebieden. In Transwijk zal vanaf mei 2024 tussen 06.00 en 11.00 uur €5 per uur moeten worden betaald voor parkeren. Dit kan leiden tot een toename van het aantal automobilisten dat zoekt naar gratis parkeerplekken in aangrenzende wijken zoals Kanaleneiland, waar momenteel nog geen betaald parkeren geldt. Dit fenomeen zou de parkeerdruk in Kanaleneiland significant kunnen verhogen, wat leidt tot meer overlast en minder beschikbaarheid van parkeerruimte voor de bewoners. Dat in een wijk waar het normaal al druk is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *