Gemeente Utrecht negeert alternatieven bij invoering betaald parkeren

De recente verwerping van een motie door de gemeenteraad van Utrecht laat zien dat het werkelijke motief achter de invoering van betaald parkeren puur financieel is. De motie, die het college opriep om duidelijk te maken dat alternatieven voor autoverkeer op orde zijn voordat betaald parkeren wordt uitgebreid, werd zonder meer aan de kant geschoven. Dit bevestigt de angst van vele Utrechters dat de uitbreiding van betaald parkeren niet gericht is op het verbeteren van de mobiliteit of leefbaarheid, maar simpelweg dient om de gemeentekas te spekken.

De gemeente heeft plannen om betaald parkeren in de hele stad in te voeren en de venstertijden uit te breiden, zonder dat de bereikbaarheid per fiets, te voet of met openbaar vervoer gegarandeerd is. Dit gebrek aan vooruitziende blik en planning getuigt van een kortzichtige aanpak die inwoners en bezoekers van de stad in de kou laat staan. Het is een gemiste kans om een echt duurzame stadsplanning te bevorderen en toont aan dat financiële drijfveren prevaleren boven het algemeen welzijn en de toekomstbestendigheid van Utrecht. De vraag blijft onbeantwoord: wie betaalt uiteindelijk de prijs voor deze kortzichtigheid?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *