Net als in Utrecht komen ook de inwoners van Amersfoort in actie tegen nieuw parkeerbeleid

De afgelopen dagen is er veel ophef ontstaan over de plannen van de gemeente Amersfoort om betaald parkeren in te voeren in de hele stad. Net als in de gemeente Utrecht zorgt dit voor veel verzet onder de bewoners. In beide gemeentes wordt er gesproken over het verbeteren van de leefbaarheid en het verminderen van de parkeerdruk, maar de bewoners zijn het hier niet mee eens. In Amersfoort vinden zij dat er een probleem wordt opgelost dat er niet is, terwijl in Utrecht bewoners het gevoel hebben dat het invoeren van betaald parkeren enkel draait om het binnenhalen van extra geld voor de gemeente.

© RTV Utrecht

Veel bewoners in Amersfoort zijn bang dat het plan voor betaald parkeren vooral nadelig zal zijn voor mensen met een laag inkomen die in arbeiderswoningen wonen en afhankelijk zijn van hun auto. Zij vrezen dat deze maatregel hen nog meer in de financiële problemen zal brengen. Daarnaast zijn er ook veel vragen over de praktische uitvoering van de plannen, zoals de aanleg van parkeerhubs en deelmobiliteit.

Ook in Utrecht zijn er veel bewoners die zich verzetten tegen het plan voor betaald parkeren. Zij vinden dat het invoeren van betaald parkeren enkel draait om het binnenhalen van extra geld voor de gemeente en dat er niet echt gekeken wordt naar het verbeteren van de leefbaarheid. Net als in Amersfoort wordt er gesproken over het invoeren van betaald parkeren in wijken waar bewoners aangeven hier geen behoefte aan te hebben.

Het verzet van bewoners in Amersfoort en Utrecht heeft er toe geleid dat er nu wordt gesproken over het organiseren van een referendum. In beide gemeentes zijn er politieke partijen die hier voorstander van zijn. Het lijkt er dus op dat de bewoners in deze gemeentes nog niet klaar zijn om zonder slag of stoot akkoord te gaan met de invoering van betaald parkeren en dat er nog veel gesprekken zullen volgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *