Reactie op artikel DUIC De Nieuwe Defensie

Het recente artikel in DUIC over De Nieuwe Defensie, de autoluwe wijk van de toekomst in Utrecht, laat opnieuw het herhaaldelijke falen van de gemeente zien. Hoewel het gebied wordt gepromoot als autoluw en het bestemmingsplan en de website van De Nieuwe Defensie beweren dat er goede ov-verbindingen zijn, is de waarheid dat er geen openbaar vervoer in de buurt is. Het is onbegrijpelijk dat een gebied dat is bedoeld voor duizenden huizen niet toegankelijk is met het openbaar vervoer.

Het artikel beschrijft hoe de nieuwe wijk De Nieuwe Defensie, die zo’n 950 woningen omvat, al volop wordt bewoond, hoewel er geen openbaar vervoer in de buurt is. Op de website van De Nieuwe Defensie en in het bestemmingsplan van de gemeente Utrecht wordt gesproken over goede ov-verbindingen, maar de beloofde nieuwe bushalte is nog niet in gebruik genomen. Hoewel de halte al is opgenomen in de weginrichting en er al een busbaan loopt, is deze zo ver weg dat bewoners sneller te voet bij het station zijn.

Het is niet alleen onbegrijpelijk dat er geen openbaar vervoer is, maar het is ook een probleem voor sommige bewoners. Zo is een bewoner van De Nieuwe Defensie hoogzwanger en gebonden aan huis omdat ze geen toegang heeft tot openbaar vervoer. De gemeente belooft goede ov-verbindingen, maar levert niet, wat leidt tot frustratie en ontevredenheid bij de bewoners.

Het probleem van het ontbreken van goede ov-verbindingen is niet nieuw voor de gemeente Utrecht. Het artikel geeft aan dat de gemeente al eerder heeft gefaald in het realiseren van goede ov-verbindingen bij andere bouwprojecten. Het is daarom waarschijnlijk dat de gemeente dit probleem zal blijven herhalen bij toekomstige projecten, zoals het geplande betaalde parkeren in de stad. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de mobiliteit van de inwoners van Utrecht en hun toegang tot voorzieningen.

Kortom, het artikel in DUIC toont opnieuw het herhaaldelijke falen van de gemeente Utrecht aan om goede ov-verbindingen te realiseren in nieuwe bouwprojecten, waaronder De Nieuwe Defensie. Het ontbreken van goede ov-verbindingen kan gevolgen hebben voor de mobiliteit van de inwoners van Utrecht en hun toegang tot voorzieningen. Het is daarom belangrijk dat de gemeente Utrecht de beloofde ov-verbindingen snel en effectief realiseert om te voorkomen dat dit probleem zich blijft voordoen bij toekomstige projecten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *