Het is weer eens zo ver. De gemeenteraad van Utrecht heeft gefaald. Het lijkt wel een terugkerend fenomeen, en toch blijft het stadsbestuur volhouden dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun beslissingen. Het begon allemaal met de tramlijn, waarvan de aanleg maar liefst 515 miljoen euro kostte. De kosten werden keer op keer overschreden, en uiteindelijk bleek dat de tramlijn nooit rendabel zou worden. Maar wie draaide er voor de kosten op? Juist, de burger.

Nu zien we hetzelfde patroon zich herhalen met de bouw van torens bij de Jaarbeurs. Het lijkt erop dat de gemeenteraad opnieuw geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de gevolgen van hun beslissingen. De bouw ligt al tijden stil en het project is al jaren vertraagd, maar de gemeente wijst naam de aannemers. De bouw van deze torens zal het karakter van de stad veranderen en waarschijnlijk de huizenprijzen in de omgeving verhogen. Maar wie zal deze kosten betalen? Juist, de burger.

Het is niet alleen een gebrek aan verantwoordelijkheid dat de gemeenteraad kenmerkt, maar ook een gebrek aan transparantie. Het lijkt erop dat beslissingen worden genomen achter gesloten deuren en zonder de input van degenen die daadwerkelijk in de stad wonen. Dit is niet hoe een democratie hoort te werken.

Het is tijd dat de gemeenteraad van Utrecht hun verantwoordelijkheid neemt en zich verantwoordelijk opstelt tegenover de burger. In plaats van weg te lopen van hun fouten, moeten ze verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en de kosten die daarmee gepaard gaan. De gemeente heeft nog veel peperdure plannen in de planning staan en die kunnen niet op gelijke wijze gerealiseerd worden. Het is tijd om open en transparant te zijn over de beslissingen die worden genomen en de gevolgen die deze beslissingen zullen hebben voor de stad en haar inwoners.

Als burgers van Utrecht moeten we eisen dat onze gekozen vertegenwoordigers verantwoording afleggen voor hun acties en verantwoordelijkheid nemen voor de kosten die daarmee gepaard gaan. We mogen niet langer toestaan dat de gemeenteraad hun fouten verbergt achter excuses en de lasten op de burger legt. Het is tijd voor verandering en dat begint met de verantwoordelijkheid nemen voor onze stad en haar toekomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *