Windmolens in Utrecht: Waarom Betaalbaar Utrecht zich verzet

Betaalbaar Utrecht is verbijsterd door het recente besluit van de gemeenteraad van Utrecht om windmolens te plaatsen in onze stad. Dit getuigt van een totaal gebrek aan proportionaliteit en doet ons afvragen waar de prioriteiten van de gemeenteraad liggen. Het is duidelijk dat huishoudens slechts een klein deel van het energieverbruik in onze stad voor hun rekening nemen, terwijl bedrijven verantwoordelijk zijn voor het grootste deel. Het plaatsen van windmolens die slechts een klein deel van de energiebehoefte dekken, terwijl er al veel inspanningen zijn om huishoudens energiezuiniger te maken, is wat ons betreft dan ook niet proportioneel.

De gemeente beweert dat de windmolens zullen bijdragen aan het opwekken van 60% van de benodigde energie in de stad. Dit is echter een misleidende claim, omdat het alleen betrekking heeft op het energieverbruik van huishoudens en niet van bedrijven. Het is niet eerlijk om huishoudens te belasten met de lasten van de energietransitie terwijl bedrijven er zonder enige verantwoordelijkheid vanaf komen.

Het is teleurstellend dat GroenLinks, de partij die zichzelf het groene hart van de gemeenteraad noemt, voorstander is van dit plan. Ook de Partij van de Dieren lijkt het feit te negeren dat windmolens een ernstige bedreiging vormen voor vogels die in de buurt van de molens vliegen. En waarom moeten de arbeiders, de achterban van de PvdA, blootgesteld worden aan de psychische schade die gepaard gaat met de constante slagschaduw van deze windmolens?

Betaalbaar Utrecht pleit voor een evenwichtig en proportioneel beleid op het gebied van energietransitie. Het is van groot belang dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen van de energieconsumptie en het opwekken van duurzame energie, en dat de lasten eerlijk worden verdeeld tussen huishoudens en bedrijven. Wij roepen de gemeenteraad op om het huidige plan te heroverwegen en te kiezen voor een beleid dat recht doet aan alle inwoners van onze stad en niet slechts een selecte groep bevoordeelt.