Binnen afzienbare tijd en met verschillende typen vervoersmiddelen op de plek van bestemming aankomen. Dat moet het doel zijn van elk mobiliteitsplan. Als dat plan dan ook nog een ruim 20 jaar in de toekomst kijkt, dan moet het vol staan met innovatieve ideeën.

Helaas is er maar weinig terug te vinden als het gaat om zelf rijdende voertuigen, verticaal parkeren of persoonsverplaatsing middels ondergrondse capsules.

Het plan spreekt ook veelal over “het het onmogelijk maken van doorgaand autoverkeer” of “vertragen van het doorgaande autoverkeer” en “doseren op de toeleidende routes” in plaats van het bieden van waardige alternatieven om de drukke wegen te ontlasten. Het is duidelijk dat het verschuiven van de problemen wordt verkozen boven het oplossen van de problemen.