Beleidspunten voor bereikbaarheid en parkeren in de gemeente Utrecht (first draft)

Beleidspunten voor bereikbaarheid en parkeren in de gemeente Utrecht:

 1. Voorkom invoering van betaald parkeren in wijken buiten de binnenstad:
 • De invoering van betaald parkeren heeft enkel een financieel oogpunt en is niet in het belang van inwoners, forenzen en bezoekers van de stad Utrecht.
 • Bewoners kunnen zich enkel uitspreken over de volgorde van invoering van het betaald parkeren.
 • Teken de petitie en voorkom volledig betaald parkeren.
 1. Bied waardige alternatieven voor autoverkeer in de stad:
 • Maak de binnenstad autoluw en zet in op zogenoemde parkeerhubs nabij de binnenstad en niet aan de rand van de gemeente.
 • Betere plekken voor parkeerhubs zijn bijvoorbeeld de Jaarbeurs, De Grifthoek en Kruisstraat. Vanaf deze parkeerhubs ben je binnen een paar minuten lopen in de binnenstad.
 • De weg van en naar deze parkeerhubs moet wel aangepakt worden, zodat dit een aantrekkelijk alternatief wordt voor automobilisten.
 • Ook Hoog Catharijne kan gebruikt worden als parkeerplek, voor wie echt dichtbij wilt staan.
 1. Verbeter doorstroming van verkeer in de stad:
 • Benut de aanrijroute via de Van Zijstweg meer, om het Westplein en de Daalsetunnel te ontlasten.
 • Door de Croeselaan door te trekken naar het Jaarbeursplein en zowel de K+R en de taxi’s daar naar toe te verplaatsen, is het niet meer nodig de bocht om het NH hotel te maken.
 • Zorg ervoor dat de afslag Oog en Al terugkomt, om het verkeer richting het noorden van de stad te ontslasten en te voorkomen dat het verkeer over de Joseph Haydnlaan moet rijden.

Met deze beleidspunten kan de gemeente Utrecht zorgen voor een betere bereikbaarheid van de stad en voorkomen dat de invoering van betaald parkeren in wijken buiten de binnenstad leidt tot onnodige financiële lasten voor inwoners, forenzen en bezoekers van de stad.